Fogedforbud rettet mod netværksoperatørers videreformidling af ophavsretskrænkelser

Forfatter:Bjarke G. Jochumsen
Udgivelsestidspunkt:Oktober 2011
Pris:99,00 kr. inkl. moms.
ISBN:978-87-92673-07-7

Om bogen:

Bogen undersøger gældende ret mht. rettighedshaveres muligheder for at nedlægge forbud mod netværksoperatørernes videreformidling af tredjemands ophavsretskrænkelser på internettet.

Om forfatteren/forfatterne:

Bjarke G. Jochumsen er advokatfuldmægtig i Advokatgruppen.

Bestilling

Bestil din bog ved at klikke BESTILLING foroven på siden eller køb den hos din boghandler.

Tilbage
Boggruppen ApS
Vestergade 5, 1., 8000 Aarhus C
T 82 82 81 81
E post@boggruppen.dk